• info@nipon.vn

  • 0918 708 100

CÔNG TY TNHH NIPON CROP SCIENCE VIỆT NAM

PYRAZOLETV 25SC

THÀNH PHẦN: Pyraclostrobin 25% w/w Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG Pyraclostrobin là thuốc diệt nấm methoxyacrylate strobilurin với hoạt tính tuyệt vời chống lại hầu hết các giai đoạn phát triển của nấm cả trên bề mặt thực vật và trong mô. Pyraclostrobin ức chế hô hấp của ty thể nấm, gây ra sự ngăn chặn sản xuất năng lượng trong tế bào. Đồng thời ức chế sự nảy mầm và hình thành của bào tử. Ngoài tác dụng diệt nấm, Pyraclostrobin còn có tác dụng tích cực đến sinh lý thực vật, tăng diện tích mô xanh, chậm lão hóa, chống stress. Giúp cây trồng có năng suất cao và chất lượng tốt hơn. [...]