• info@nipon.vn

  • 0918 708 100

CÔNG TY TNHH NIPON CROP SCIENCE VIỆT NAM

Đà Lạt phấn đấu có hơn 30 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng chuyển đổi số

Đà Lạt phấn đấu có hơn 30 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng chuyển đổi số

Lamdongtv.vn - Thành phố Đà Lạt hiện có hơn 60 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm phát triển các hợp tác xã theo hướng hiện đại. Tp Đà Lạt ra mục tiêu từ nay đến hết năm 2025, TP Đà Lạt có hơn 30 hợp tác xã nông nghiệp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng.

da-lat-phan-dau-co-hon-30-hop-tac-xa-nong-nghiep

Cùng với việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng Đà Lạt cũng phấn đấu có hơn 60% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá trở lên; xây dựng thành công 3 mô hình mới phát triển bền vững gắn với nguồn nguyên liệu chủ lực; 30% hợp tác xã nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp tăng ít nhất 10%; doanh thu tăng ít nhất 20%...

Được biết, ngân sách nhà nước sẽ dành 1,7 tỷ đồng hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP Đà Lạt xây dựng mô hình IoT, chuyển giao mô hình nông nghiệp thông minh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển khai Chương trình OCOP, phát triển chuỗi sản xuất gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu...

Lô Thanh

Nguồn: http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n22311/da-lat-phan-dau-co-hon-30-hop-tac-xa-nong-nghiep-ung-dung-chuyen-doi-so.html